ساخت انواع دریچه های تنظیم هوا از جنس آلومینیوم و آهن با رنگ کوره ای استاتیک


قابلیت طراحی و ساخت و نصب دریچه های به اندازه و شکل های مختلف


قابلیت ساخت به صورت دامپردار و بدون دامپر برای کنترل هوا دهی


دریچه ها هوا از انواع آلومینیومی ، آهنی و ام دی اف ساخته شده است


ساخت انواع دریچه های دیواری ، خطی ، مشبک ، ساده سقفی


ارائه مشاوره های تخصصی توسط بهترین کارشناسان

تصاویر محصولات

دریچه های دیواری

کاربر دریچه های دیواری در چهت هو و رفت و برگشت برای محیط می باشد .
قابلیت مصرف دیچهای دیواری در مکانهای اداری و خانگی .
طول پرتاب نسبتا بلند 2/3 طول اطاق
محل نصب در دیوار با پیشانی سقف کاذب

مدلهای دریچه دیواری

1 – دریچه دیواری دیواری رفت .
2 – دریچه دیواری قوس به داخل در طول
3- دیواری قوس به بیرون در طول
4- دیچه دیواری قوس به داخل در عرض


دریچه های مشبک

دریچه مشبک دارای سطح مفید بالا و در نیتچجه افت فشار پایین است و چهت توزیع بهتر هوا ، مکش هوا ، تخلیه و برگتش هوا و در مواردی جهت رفت هوا استفاده می شود .
مدلهای دریچه های مشبک
1- دریچه مشبک صاف ( بادمپر و بدو دمپر )
2 – درچه مشبک دو طرفه
3 – دریچه مشبک 45 درجه


دریچه خطی

دریچه های خطی برای تامین هوای تازه و توزیع مناسب هوا در مناطق مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که عمده کاربرد این دریچه برای هوای رفت فن کویل و داکت اسپلیت های می باشد .
پخش هوا به صورت مستقیم یک طرفه ، دو طرفه ، سه طرفه
مکان استفاده از دمپر جهت کنترل هوا دهی.
جهت مصاف گرمایش برای دمش مکش هوا.

مدلهای دریچه خطی
1 – دریچه خطی صاف
2 – دریچ خطی زاویه دار
3 – دریچه خطی دو طرفه چپ و راست
4 – دریچه خطی سه طرفهدریچه سقفی

دریچه سقفی با انتقال بهتر جریان هوا ، توزیع مناسب هوا در تمام جهات و کنترل هوادهی با استفاده از دمپر از پر کاربردترین دریچه برای سیستم های هواساز می باشد .
مدلهای دریچه سقفی
دریچه سقفی چهار طرفه
دریچه سقفی سه طرفه
دریچه سقفی دو طرفهدریچه های بازدید فن کویل

در کلیه مکانهایی که در آنها از فن کویل سقفی و یا کانال استفاده می شود .
نصب در زیر فن کویل ها به منظور دسترسی به فن کویل و شیرآلات جهت تعمیرات و سرویس از دو جنس آلومینیوم و آهن و MDF ساخته می شود.
امکان تعبیه دریچه رفت و برگشت هوا بر روی دریچه بازدید برای مکش بهتر هوا .
مدلهای دریچه بازدید
1- دریچه بازدید گل سقفی ( تک گل و دوگل )
2 – دریچه بازدی یا دریچه مکش مشبک
3 – دریچه بازدید یا دریچه مکش خطی

آدرس دفتر مرکز : تهران ، شهر جدید اندیشه 02165549262 info@azindariche.com