شرایط استفاده


 

 شرايط و الزامات استفاده

• هرگونه کپی برداری از کدهای سایت ممنوع است و قابل پیگیری است.

• هرگونه سوءاستفاده از نام وب سايت "رایان وب" و خدمات مرتبط ممنوع مي باشد.

• مشتریان و کاربران ما به هیچ عنوان حق فروش سایت و یا قالب آن را به دیگری ندارند.

• هر گونه کپی برداری از مطالب باید با ذکر منبع باشد و در غیر این صورت پیگیری می شود.

• کاربران و مشتریان اجازه حذف لینک سایت رایان وب را به عنوان طراح از سایت خود ندارند و در صورت این اتفاق رایان وب دیگر هیچ تعهدی نسبت به آن سایت نخواهد داشت.

• مشتریان اجازه تغییر کدها را بدون اجازه رایان وب ندارند.

• مشتریان اجازه حذف یا تغییر نام طراحی سایت رایان وب را به عنوان طراح سایت از وب سایت ندارند.

• مسئولیت محتوای مطالب مربوط به مشتری است و ما هیچ مسئولیتی در مقابل آن نداریم.