دریچه های بازدید فن کویل

در کلیه مکانهایی که در آنها از فن کویل سقفی و یا کانال استفاده می شود .
نصب در زیر فن کویل ها به منظور دسترسی به فن کویل و شیرآلات جهت تعمیرات و سرویس از دو جنس آلومینیوم و آهن و MDF ساخته می شود.
امکان تعبیه دریچه رفت و برگشت هوا بر روی دریچه بازدید برای مکش بهتر هوا .
مدلهای دریچه بازدید
1- دریچه بازدید گل سقفی ( تک گل و دوگل )
2 – دریچه بازدی یا دریچه مکش مشبک
3 – دریچه بازدید یا دریچه مکش خطی